Föreläsning 13/3

Föreläsning med Eva-Marie Wergård 13/3


Vi förbereder våra hundar inför tävling på många olika sätt; störningsträning i olika miljöer, med olika människor och under alla tänkbara förhållanden. Vad vi däremot lätt glömmer är vår egen förberedelse att prestera vårt bästa.Känner du att ni inte riktigt presterar så bra som du vet att ni faktiskt kan?Känner du att du att du saknar verktyg för att hantera dina känslor när det gäller?Känner du att dina nerver hindrar dig att visa din hund från dess bästa sida?Då är det dags att ta tag i den mentala träningen! Ökad kunskap i ämnet hjälper dig att kicka igång och inspirerar dig att börja fokusera på hur du skall utveckla dig mentalt med målet att prestera bättre.Jag kommer att vägleda dig och du får lära dig vad mental träning innebär, hur du blir medveten och hur du skall ta kontrollen över dig själv för att lyckas prestera bäst när det gäller! Du får också praktiska övningar för att konkret kunna börja jobba med dig själv direkt!Känn dig manad att inspireras att ta fram det BÄSTA hos dig och att hitta FLOWET tillsammans med din hund!  
Mer info kommer snart.