Årets Skåne/Blekinge Flat

Årets Skåne/Blekinge Flat

Årets Skåne/Blekinge Flat delas ut till den Skåne/Blekinge ägda Flat som under året presterat bäst resultat vid jaktprov, utställning, lydnadsprov, bruksprov och/eller viltspår.

Ett stort GRATTIS till

Skattkammarens Sargasso Seaweed

2019-06-22

Ägare och Uppfödare: Karin Rankloo


”2023 var året när Pay debuterade i elitklass på B prov. Hon jobbade ihop till tre Very good på fyra starter så jämnheten kan man inte klaga på. Nu har vi haft en vinter att nöta vidare på så i år hoppas vi på ett snäpp upp.” /Karin

Våra tidigare vinnare

År, hund och ägare
1988 Verywells Taste of Honey "Koffe", Karin Rankloo
1989 Berolls Old Pal "Sigge", Berit Bornefors
1990 SJCH SUCH Berolls Old Pal "Sigge", Berit Bornefors
1991 SUCH Sherlocks´s Waterline "Plimsoll", Norah Birch-Jensen
1992 LP Skattkammarens Kamikaze "Skatt", Karin Rankloo
1993 SLCH LP Roghöjdens Norska La Chivas "Chivas", Tina & Björn Weberg
1994 SJCH SLCH Tjh.räddn LP Roghöjdens Norska La Chivas "Chivas", Tina & Björn Weberg
1995 SJCH SLCH Tjh.räddn LP Roghöjdens Norska La Chivas "Chivas", Tina & Björn Weberg
1996 SJCH SLCH Tjh.räddn LP Roghöjdens Norska La Chivas "Chivas", Tina & Björn Weberg
1997 SJCH SLCH Tjh.räddn LP Roghöjdens Norska La Chivas "Chivas", Tina & Björn Weberg
1998 SJCH SVCH SLCH LP Roghöjdens Omega La Chivas "Omega", Tina & Björn Weberg
1999 SLCH LP Birchtorp´s Twist "Ada", Petra Forsell
2000 SVCH LP Inkvwells Federal Hi-Power "Winston", Anna Harsten
2001 LP Almanza Wishful Thinking "Scilla", Britt-Inger Persson
2002 LPI LPII Flatterhaft Golf Orlando "Ajax", Camilla Jakobsen
2003 LPI LPII SUCH DKUCH Flatterhaft Golf Orlando "Ajax", Camilla Jakobsen
2004 SVCH LPI LPII Matsbokurvans Gun Perazzi "Milla", Inga-Lill Nöjd
2005 SJCH SLCH Coatfloats Enjoy Gucci Megaflyer ", Gucci", Carina Reinhold
2006 SJCH SVCH LPI LPII Matsbokurvans Gun Perazzi "Milla", Inga-Lill Nöjd
2007 SUCH NUCH Boppalooza Moviestar "Ella", Gun & Fadrian Wallenmark
2008 NORDUCH SUCH NUCH Boppalooza Moviestar "Ella", Gun & Fadrian Wallenmark
2009 SEVCH Flatterhaft Spark Plug "Aliz", Gunilla Johansson
2010 SEJCH Skattkammarens Bella Notte "Soya", Per Eskilsson
2011 Zebulons Forever Singha "Singha", Kathy Pedersen
2014 Anthriscus Black Molly "Vera", Maria Nilsson
2015 LPI LPII Susedalens Made in Sweden "Quick!, Eva Johnsson
2016 SEJCH Skattkammarens Isle of Islay "Indy", Karin Rankloo
2017 SEJCH Skattkammarens Isle of Islay "Indy", Karin Rankloo
2018 Inga sökande
2019 Moonstruck Making Love, Ann-Sofie Höijenstam
2020Moonstruck Making Love, Ann-Sofie Höijenstam
2021 Delades inte ut
2022 Elmors Choice of Louis, Kerstin Holm


Årets Skåne/Blekinge flat


Priset, som är ständigt vandrande, delas ut till den flatcoated retriever som under året presterat bäst resultat vid jaktprov, utställning, lydnadsprov, bruksprov och/eller viltspår och vars ägare bor inom Skåne eller Blekinge län.


De som söker vandringspriset skall ha resultat i minst två olika grenar och får max tillgodoräkna sig två resultat i varje gren, utställning och jaktprov måste ingå. Prov och utställningar som gjorts inom Norden och vars resultat är jämställda med svenska, får tillgodoräknas. Det vill säga norska och danska resultat i alla discipliner är jämställda med svenska. Undantaget är Dansk Vinnarklass Jakt som är jämställd med svenskt A-prov, se tabell nedan.


Vid lika poäng mellan två sökanden avgör i första hand jaktprovsresultaten, i andra hand utställningsresultaten. Samtliga sökanden av priset kommer att presenteras tillsammans med resultat, poäng och placering.


Jaktprov

Ukl/Nkl

Ökl

Ekl

1:a pris

10 poäng

18 poäng

30 poäng

2:a pris

7 poäng

15 poäng

25 poäng

3:e pris

5 poäng

13 poäng

20 poäng

Praktiskt jaktprov

-

-

Godk 25 poäng

HP

+2 poäng

+ 2 poäng

+2 poäng

Cacit

-

-

+10 poäng

Lydnadsprov

Startklass

Klass I

Klass II

Klass 3

1:a pris

4 poäng

8 poäng

12 poäng

15 poäng

2:a pris

2 poäng

6 poäng

10 poäng

13 poäng

3:e pris

1 poäng

5 poäng

9 poäng

11 poäng

Caciob

-

-

-

+8 poäng

Bruksprov

Apell

Lägre klass

Högre klass

Elitklass

Godkänd

2 poäng

7 poäng

12 poäng

16 poäng

Uppflyttad

5 poäng

10 poäng

15 poäng

-

Certpoäng

-

-

-

20 poäng

Cert

-

-

-

25 poäng

Cacit

-

-

-

+9 poäng

A-prov Sverige/Vinnarklass Danmark

Godkänd kkl = 18 poäng

Ekl 1:a pris = 30 poäng

Ekl 2:a pris = 25 poäng

Ekl 3:e pris = 20 poäng

CK = +5 poäng

Cert = +10 poäng


Utställning

BIS SKK = 20 poäng

BIS SSRK/FRK = 16 poäng

BIG SKK = 16 poäng

BIR = 12 poäng

BIM = 10 poäng

Cert/CK = 7 poäng

Excellent = 5 poäng

Very good = 3 poäng

Good = 1 poäng

Cacib = +8 poäng

Reserv Cert/Cacib = +3 poäng


Viltspår

Godkänd Anlagsklass = 4 poäng

1:a pris Ökl = 8 poäng

2:a pris Ökl = 6 poäng

3:e pris Ökl = 5 poäng

HP +1 poäng


Rallylydnad

Nybörjarklass RLD N = 4 poäng

Fortsättningsklass RLD F = 6 poäng

Avancerad klass RLD A = 8 poäng

Mästarklass RLD M = 10 poäng


SE JCH +14 poäng

SE BCH +13 poäng

SE LCH +10 poäng

SE UCH +10 poäng

SE RallyCH +10 poäng

SVCH +8 poäng