Vandringspriser 2023

Anmäl till sektionens vandringspriser 2023


  • Årets Skåne/Blekinge flat
  • Scottis VP 


Anmälan skickas till ordforande.skaneblekinge@frk.nu 

Senast den 1 februari.


Nytt för iår är att vandringspriserna blir digitala. 

Scottis VP

 

Vandringspriset Scottis VP är skänkt av Dan och Monica Bengtsson. Det utdelas till den skåne/Blekinge-ägda Flat som under året uppvisat bäst resultat i viltspår. Vinnaren koras på årsmötet. Vid poängberäkning får fem resultat tillgodoräknas. vild lika viltspårresultat fäller jaktprovsresultatet avgörandet.


Godkänd anlagsklass = 12 poäng

3 Ökl = 14 poäng

2 Ökl = 16 poäng

1 Ökl = 18 poäng

HP = 20 poäng

Årets Skåne/Blekinge flat

 

Priset, som är ständigt vandrande, delas ut till den flatcoated retriever som under året presterat bäst resultat vid jaktprov, utställning, lydnadsprov, bruksprov och/eller viltspår och vars ägare bor inom Skåne eller Blekinge län.


De som söker vandringspriset skall ha resultat i minst två olika grenar och får max tillgodoräkna sig två resultat i varje gren, utställning och jaktprov måste ingå. Prov och utställningar som gjorts inom Norden och vars resultat är jämställda med svenska, får tillgodoräknas. Det vill säga norska och danska resultat i alla discipliner är jämställda med svenska. Undantaget är Dansk Vinnarklass Jakt som är jämställd med svenskt A-prov, se tabell nedan.


Vid lika poäng mellan två sökanden avgör i första hand jaktprovsresultaten, i andra hand utställningsresultaten. Samtliga sökanden av priset kommer att presenteras tillsammans med resultat, poäng och placering.


Jaktprov

Ukl/Nkl

Ökl

Ekl

1:a pris

10 poäng

18 poäng

30 poäng

2:a pris

7 poäng

15 poäng

25 poäng

3:e pris

5 poäng

13 poäng

20 poäng

Praktiskt jaktprov

-

-

Godk 25 poäng

HP

+2 poäng

+ 2 poäng

+2 poäng

Cacit

-

-

+10 poäng

Lydnadsprov

Startklass

Klass I

Klass II

Klass 3

1:a pris

4 poäng

8 poäng

12 poäng

15 poäng

2:a pris

2 poäng

6 poäng

10 poäng

13 poäng

3:e pris

1 poäng

5 poäng

9 poäng

11 poäng

Caciob

-

-

-

+8 poäng

Bruksprov

Apell

Lägre klass

Högre klass

Elitklass

Godkänd

2 poäng

7 poäng

12 poäng

16 poäng

Uppflyttad

5 poäng

10 poäng

15 poäng

-

Certpoäng

-

-

-

20 poäng

Cert

-

-

-

25 poäng

Cacit

-

-

-

+9 poäng

A-prov Sverige/Vinnarklass Danmark

Godkänd kkl = 18 poäng

Ekl 1:a pris = 30 poäng

Ekl 2:a pris = 25 poäng

Ekl 3:e pris = 20 poäng

CK = +5 poäng

Cert = +10 poäng


Utställning

BIS SKK = 20 poäng

BIS SSRK/FRK = 16 poäng

BIG SKK = 16 poäng

BIR = 12 poäng

BIM = 10 poäng

Cert/CK = 7 poäng

Excellent = 5 poäng

Very good = 3 poäng

Good = 1 poäng

Cacib = +8 poäng

Reserv Cert/Cacib = +3 poäng


Viltspår

Godkänd Anlagsklass = 4 poäng

1:a pris Ökl = 8 poäng

2:a pris Ökl = 6 poäng

3:e pris Ökl = 5 poäng

HP +1 poäng


Rallylydnad

Nybörjarklass RLD N = 4 poäng

Fortsättningsklass RLD F = 6 poäng

Avancerad klass RLD A = 8 poäng

Mästarklass RLD M = 10 poäng


SE JCH +14 poäng

SE BCH +13 poäng

SE LCH +10 poäng

SE UCH +10 poäng

SE RallyCH +10 poäng

SVCH +8 poäng