De stora grabbarnas pris

De stora grabbarnas pris

Athos och Lancies vp

Till bästa hane/tik med lägst 1:a pris öppenklass officiellt jaktprov och som är bäst placerad i sluttävlan på Flatcoated retrievrer- klubbens Skånesektions årliga flatshow.

Priset är skänkt av Anette Bennvid och Anne Kaart för att främja den fortsatta utvecklingen av hundar som är både jaktligt dugliga och vackra.